Livnica dd Visoko je osnovana daleke 1947. godine rješenjem Sreskog narodnog odobra. Osnovana je kao limarska radionica za obavljanje zanatskih radova i pružanje usluga sa sjedištem u Visokom.

Proširenjem djelatnosti 1954. godine počinje sa radom i pogon Livnice sa 8 zaposlenih ravnika, več 1959. godin u Livnici radi 13 radnika a proizvodi se 2 tone mašinskog i trgovačkog liva mjesečno ili  24 tone godišnje.

Tokom 1972. godine dio pogona Bravarije preduzeća Kovina preseljava na novu lokaciju u Arnautoviće, a pogon Livnica proizvodi 400 tona odlivaka i zapošljava 38 radnika. U 1973. godini je proizvedeno 1093 tone odlivaka od sivogliva i 2 tone odlivaka od obojenih metala i to sa 44 zaposlena radnika, 1975 proizvodi 1984 tone odlivaka i zapošljava 55 radnika, a 1980. godine 4500 tona odlivaka sa 91 uposlenim radnikom.

1980. godine dolazi do udruživanja Radne organizacije Kovina u SOUR Unis. 1982. je bila rekordna, ostvarena je proizvodnja od 5393 tone odlivaka sa 107 uposlenih radnika ili 50,4 tone odlivaka godišnje po radniku.

1989. godine OOUR Livnica izdvaja se iz RO Kovina Visoko i formira se samostalno Društveno preduzeće za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala LIVNICA Visoko. 1991. godine DP Livnica reorganizira se u DD Livnica Visoko.

 

 

© 2010 Livnica dd Valid CSS & XHTML. Template design by Miki