© 2010 Livnica dd Valid CSS & XHTML. Template design by Miki

       

      

 

 OSNOVNI PODACI:

           Naziv firme:     LIVNICA DD

                           Sjedište: Arnautovići bb, 71300 Visoko

          Centrala: +387 32 735 651

          Direktor:  +387 32 735 651

               Komercijala: +387 32 735 824

    Fax:  +387 32 735 911

                      E-mail:  livnicavisoko@hotmail.com